Pie mums ciemojas Smiltenes novada pašvaldības policija

Pie mums ciemojas Smiltenes novada pašvaldības policija

Trešdien, 12.oktobrī mūsu skolā viesojās policisti no Smiltenes novada pašvaldības policijas. Viņi uzvēra, ka būtiskākie pārkāpumi, ko jaunieši pārkāpj ir:

  • spļaušana un dabisko vajadzību nokārtošana publiskās vietās;
  • atrašanās publiskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu;
  • publisko vietu piegružošana (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.);
  • sēdēšana publiskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm;
  • iedzīvotāju miera traucēšana no plkst. 23:00 līdz 6:00;
  • nepilngadīgo pārkāpumi sakarā ar viņu atrašanos publiskās vietās pēc plkst. 22:00 un 23.00.

Pašvaldības policijas darbinieki atgādina, ka par šo noteikumu pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz pat 50.00 Ls, kā arī uzsver to, ka šie noteikumi ir paredzēti pašu jauniešu drošībai un veselībai (samazinot iespējamību nokļūt bīstamās situācijās diennakts tumšajā laikā).