Skolotāju diena

Skolotāju diena

29.septembra rīts Palsmanes pamatskolā aizsākās ar svinīgo līniju, kas tika veltīta mūsu skolotājiem. 9.klases skolēni tai bija rūpīgi gatavojušies, bija padomāts gan par zāles iekārtojumu,  gan mūziku un  dzeju. Kad skolēni bija apsveikuši skolotājas, devītie visus  iepazīstināja  ar Skolotājdienas  īpašajām stundām un jaunajiem skolotājiem, kas tās vadīs.  Un tā tad: skolas direktors – Edgars Dementjevs (sports), direktora vietniece mācību darbā – Liene Vilne (matemātika un mūzika), Gita Kaļčeva – vizuālā māksla, Edgars Ozoliņš – ģeogrāfija un dabaszinības, Elvis Valters – angļu valoda, Sandris Štāls – latviešu valoda un literatūra.  Pulksten deviņos sākās pirmā stunda. Skolotājas varēja tajā laikā nobaudīt devīto ceptos keksus un kafiju, kā arī skatīties vasaras ceļojumu foto.

Kā gāja jaunajiem skolotājiem? Ļoti dažādi, bet es domāju, ka mums nebija viegli. Un vienbalsīgi secinājām, ka tomēr vieglāk  ir būt par skolēniem.

Sandris Štāls 9. klase