Uz Veco gadu atskatoties…

Uz Veco gadu atskatoties...

Ir atkal jauns Sākums.

Pasaule atkal ir tik atvērta un aicinoša…….

Tu ar ilgošanos veries jaunajā kalendārā un skaiti,

Cik laika palicis – līdz atvaļinājumam, kādam interesantam pasākumam,

Pirmajai skolas dienai, gadu mijai………

Kā balts zibens bliež atklāsme:

Tev taču atkal ir apsolītas

366 cerību un iespēju pilnas dienas!

Atceroties aizvadīto gadu, atcerēsimies un atmiņā atsauksim labo – veiksmes, panākumus, gandarījumu un prieku. Un nav nozīmes vai tās ir lielas lietas vai pavisam sīki, šķiet nenozīmīgi sīkumi, bet viss labais, kas apkārt un ap mums, dara mūs stiprākus un labākus. Bet pārējais.. tā lai ir mūsu pieredzes skola un ceļazīmes tālākajam.

Palsmanes pamatskolas aizvadītā gada labo darbu grāmata ir pietiekoši bieza. Skolēni aktīvu dalību ņēmuši visdažādākajos konkursos un  projektos.  Prieku nesuši bērni, kuru liecībās bija tikai labas un teicamas atzīmes: Kristīne Pēča, Liene Vilne, Justīne Sīkā, Amanda Zvaigzne, Evija Zaļā, Una Kazaka, Kārlis Puriņš, Amanda Būce, Gustavs Indrēvics, Antra Elstiņa, Kristīne Eimane, Sandris Štāls.

Novada konkursā „Profesora FiBiĶī Ma āķis” godalgotās vietas saņēmuši Liene Vilne, Kristīne Pēča, Antra Elstiņa, Aija Dembovska.

Savu aktivitāti mazpulku forumā „No čiekura līdz lietaskokam „ pierādījuši skolas mazpulka dalībnieki : Sandija Ābele, Diāna Ābele, Eva Vilka, Kristīne Pēča, Sandris Štāls. Par atbalstu skolas mazpulkam Pateicība Ābeļu ģimenei.

Sacenšoties ložu šaušanā, granātas mešanā uzvaru starpnovadu sacensībās Apē gūst skolas jaunsargi Amanda Būce ( 2. vieta), Laila Ozola ( 3. vieta)

Savu varēšanu pierādījuši ar sportisti, gūstot godalgotas vietas futbolā ( 3. vieta), tautas bumbā ( 2. vieta).

Ar aizrautību piedaloties grāmatnīcas „Zvaigzne „rīkotajā konkursā „Zvaigžņu klase”, 6. klases kolektīvs 1. posmā iegūst 1. vietu republikā.

Bet sacenšoties ar Smiltenes ģimnāzijas un Limbažu 3. vidusskolas skolēniem krievu valodas pēcpusdienā „Krievu kultūra” mūsējie izrādās valodā stiprākie – 1. vieta. Nākošā „spēkošanas” pie uzvarētājiem – tātad Palsmanē.

Skolas dzīvi interesantu veidojusi arī skolēnu pašpārvalde, noorganizējot gan Olimpisko spēļu dienu, gan labo darbu mēnesi.

Lai neslimotu un būtu nodrošināti ar vitamīniem, ēdam z/s „Veccepļi „ ābolus.

Apvienojot prātus un spēku, tapusi skolas slidotava. Te liels paldies arī  vecākiem:  A. Ābelem, Z. Roķim, G. Podniekam, A. Vilkam, A. Līdaciņam, M. Indrēvicam. Skolas absolventiem: Raivim Cērcinam, Kārlim Dūmiņam, Jānim Pērlem,  SIA „Palsmane” vadībai.

Tā labo darbu grāmatu varētu vēl ilgi pa lapai šķirt un priecāties , par aizvadītā gadā paveikto. Bet 2012. gads atkal aicina ar jauniem sapņiem un iecerēm.

Lai ar mums ir mīlestība, sapratne un labestība visas nākošās 366 dienas!

Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle