Paldies!

Paldies!

Februāra sākumā biedrība „Spēkavots „piedalījās NVO pasākumā” Neturi sveci zem pūra”.Tā kā bijām namamātes šim pasākumam, tad bija daudz pienākumu, kurus palīdzēja veikt ļoti atsaucīgi un sirsnīgi cilvēki.Vispirms paldies darba komandai- Vingrai,Mārītei, Sandrai, Rudītei,Inesei, Inai un Tignai.Paldies kultūras nama vadītājai Aijai un Andrim ar Jūsmu. Paldies Dacei un Ritvaram par muzikālo darbu un Sarmītei par gardajiem pīrādziņiem.

Lielais un īpašais  PALDIES Laimētavas „Tapis Palsmanē” sarūpētājiem. Čaklas rokas un dāsna sirds ir Jānim Valdmanim, Inai Zālītei, Danai Upeniecei, Jānim Pērkonam, Tignai Podniecei, Jānim Pērlem,Valentīnai Skrastiņai, Rudītei Jurovai ,Gaujienas zeķu meistarienei Ligitai un SIA Palsmane vadītājiem.

Kārtējo reizi pierādījām, ka uz palsmaniešiem var paļauties, ka protam darboties komandā un uzņemt ciemiņus !

Birute Mežale