1.marts – Labestības diena

1.marts - Labestības diena

Katru dienu satiekoties, mēs viens otru sveicinām sakot – labdien. Tātad vēlam – labu dienu! Tikai dienas beigās izrādās, ka tā diena nemaz tik laba nav bijusi, jo esam jau pacentušies viens otram to sabojāt. Mums katram dzīvē ir tādi brīži, kad esam nīgri , dusmīgi, nodarām cits citam pāri – esam kā tumsas apņemti. Un ir atkal tādi brīži, kad esam jautri, izpalīdzam cits citam, un ap mums un mūsos ir gaiši. Atcerēsimies, ka arī labs vārds otram iedod spārnus! Labi darbi palīdz dzīvot!

1.martā Latvijas skolās – Labestības diena. Arī  Palsmanes pamatskolā diena sākās ar kopēju mirkli skolas zālē, lai pēc tam kopā ar klases audzinātājām turpinātu ceļu labestības pasaulē savos klašu kolektīvos. Ļoti gribēto, lai šis labestības ceļš, pa kuru ne jau tikai šodien mēs sākam iet, turpinātos. Fotoattēlos skolēnu veidotie darbiņi Labestības stundā.