Turpinām iepazīt mežu

Turpinām iepazīt mežu

7. martā Palsmanes pamatskolā notika kārtējā konkursa “Mammadaba” meistarklases aktivitāte. Skolā viesojās Austrumvidzemes mežsaimniecības mežkopības vadītājs Arnis Čams. Skolēni noskatījās ļoti interesantu filmiņu par Latvijas Valsts mežiem, noklausījās Arņa stāstījumu par mežkopja darba ikdienu. Bija iespēja uzdot dažādus jautājumus un uzzināt, kur jāmācās, lai kļūtu par meža speciālistu. Skolēni uzzināja, cik daudz darba jāiegulda, lai izaudzētu un koptu mežu. Uzzināja, ka mežkopji rūpējas par meža dzīvniekiem un arī par atpūtas vietu un taku  ierīkošanu.

Noslēgumā Arnis skolēniem bija sagatavojis konkursiņu par tikšanās laikā dzirdēto.  Skolēni un skolotāji saka lielu paldies Latvijas Valsts mežiem un personīgi Arnim Čamam par skolai dāvinātajiem mācību materiāliem.