Projekts Palsmanes speciālajā internātpamatskolā

Projekts Palsmanes speciālajā internātpamatskolā

Projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109

Palsmanes speciālā internātpamatskola sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana”, 1.2.2.4. aktivitātes „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība”, 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekta „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 realizāciju.

Projekts ir viens no 18 apstiprinātajiem projektiem, pavisam konkursā tika iesniegti 194 pieteikumi. Projekta ilgums 2 gadi: no 01.01.2012. līdz 31.12.2013.gadam. projektā iesaistītas 32 izglītības iestādes visā Latvijā, kā arī sadarbības partneri – pašvaldības, profesionālās asociācijas, biedrības un augstākās izglītības iestādes.

Projekta mērķis: nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās un funkcionāliem traucējumiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Rīgā un visos Latvijas novados.

Kopumā projekta realizācijā plānots iesaistīt vismaz 680 sociālā riska grupas skolēnus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: