Palsmanes internātpamatskola uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam.

Palsmanes internātpamatskola uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam.

Palsmanes  internātpamatskola 2013./2014. mācību gadā piedāvā iespēju uzsākt mācības sekojošās speciālās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmās:

Pamatizglītības programmas-

1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem/ programmas kods – 21015811/

2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem/ programmas kods – 21015911/

Tiek uzņemti skolēni no 1. – 9. klasei ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Izglītības programma nodrošina iespēju sasniegt Valsts pamatizglītības standartā noteiktos mērķus atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim. Izglītojamie ir atbrīvoti no Valsts pārbaudījumu kārtošanas. Pēc 9. klases beigšanas izglītojamie saņem apliecību par pamatizglītības ieguvi pēc speciālās izglītības programmas. Absolventiem ir iespēja turpināt izglītību profesionālās pamatizglītības programmās vai triju gadu apmācību darba iemaņu veidošanas klasēs.

Profesionālās pamatizglītības programmas-

3. Mājturība/ programmas kods – 2281401/, kvalifikācija – mājkalpotājs

4. Būvdarbi/ programmas kods – 2258201/, kvalifikācija – remontstrādnieks

5. Ēdināšanas pakalpojumi/ programmas kods – 2281102/, kvalifikācija – pavāra palīgs

6. Kokizstrādājumu izgatavošana/ programmas kods – 2254304/, kvalifikācija – galdnieka palīgs

Tiek uzņemti skolēni pēc speciālās pamatizglītības ieguves. Izglītojamie divu gadu laikā apgūst profesiju, pēc II kursa beigšanas kārto centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņem apliecību par profesionālās pamatizglītības ieguvi.

Pirmsskola izglītības programmas-

7. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem/ programmas kods – 01015611/

8. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem/ programmas kods – 01015811/

9. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem/ programmas kods – 01015911/

Tiek uzņemti bērni ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Skola piedāvā:

  • Bezmaksas ēdināšanu, internātu un mācību līdzekļus (mācību grāmatas, darba burtnīcas u.c.);
  • Iespēju apmeklēt logopēdiskās un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības;
  • Iespēju izmantot skolas psihologa pakalpojumus(smilšu terapiju);
  • No mācību stundām brīvo laiku pavadīt sporta(vieglatlētika, volejbols, futbols, florbols, basketbols, slēpošana, galda spēles- teniss, novuss, dambrete), rokdarbu(zīda apgleznošana, floristika, stikla apgleznošana, papīra darbi u.c.) un mākslinieciskās pašdarbības(koris, ansamblis, sarīkojumu dejas, līnijdejas, tautas dejas, dramatiskais pulciņš) nodarbībās;
  • Piedalīties republikas mēroga speciālo skolu mākslinieciskās pašdarbības, sporta un modes skates pasākumos;
  • Piedalīties pasaules mēroga sporta pasākumos – sporta spēļu čempionātos un Speciālajā Olimpiādē.

Sīkāka informācija pie skolas direktores Ingas Augas /mob.t. 29420419/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: