Palsmanes kapu svētkos pieminam

Palsmanes kapsētā apbedītie

Laikā no 2011. gada 8. augusta

Līdz 2012. gada 5. augustam

Laila Pamils-Pamiljane     27 gadi        Liepna

Guntars Pumpišs               35 gadi        Dauksti

Gita Ciemiņa – Johansone    40 gadi        Rīga

Egita Zvaigzne                 42 gadi        Palsmane

Pēteris Zviedris               43 gadi        Grundzāle

Guntis Svirskis                49 gadi        Grundzāle

Inita Vimba                     50 gadi        Grundzāle

Andris Kalnītis                54 gadi        Palsmane

Ivars Ķepsis                    52 gadi        Palsmane

Mārtiņš Ābele                  57 gadi        Palsmane

Guntis Beitiks                  62 gadi        Variņi

Zigurds Ozols                 62 gadi        Palsmane

Mārtiņš Artmanis             67 gadi        Palsmane

Vaira Knope                    68 gadi        Bilska

Ziedonis Bērtiņš              70 gadi        Grundzāle

Dzintars Brikmanis          71 gads        Zvārtava

Imants Pēča                      72 gadi        Palsmane

Aina Peneze                    74 gadi        Variņi

Jānis Zālītis                     74 gadi        Launkalne

Ivars Ierasts                        75 gadi        Rīga

Veronika Strogonova       75 gadi        Variņi

Uldis Laimons Salnis       76 gadi        Variņi

Edvīns Ķelpis                       76 gadi        Rīga

Marija Orovere                76 gadi        Rīga

Imants Butka                   78 gadi        Variņi

Vaira Minājeva                79 gadi        Palsmane

Zinaida Andrejeva            79 gadi        Variņi

Pēteris Mālnieks              79 gadi        Palsmane

Rita Valtere                     80 gadi        Variņi

Jānis Arnolds Kalniņš      80 gadi        Launkalne

Ēriks Puļļa                       82 gadi        Variņi

Jānis Zellītis                    83 gadi        Valkas pag.

Lilija Valtere                    84 gadi        Variņi

Pēteris Elstiņš                  84 gadi        Grundzāle

Aina Plomipu                  84 gadi        Palsmane

Olga Paisuma                  85 gadi        Palsmane

Miķelis Šteinbergs           91 gads        Lielbritānija

Marta Dragone                92 gadi        Variņi

Herta Šāvāja                    93 gadi        Palsmane

Kristīne Brikmane            94 gadi        Valmiera

Anna Jansone                  101 gads      Palsmane