Tuvojas jaunais 2012./2013. mācību gads!

Tuvojas jaunais 2012./2013. mācību gads!

Palsmanes pamatskola

aicina skolēnu vecākus

uz vecāku sapulci

š.g. 29.augustā plkst. 18. 00

skolas ēkas 2.stāvā.

************************************************************

Palsmanes pamatskola

savus skolēnus

gaidīs

š.g. 3.septembrī plkst. 9.00

************************************************************************

Skolas administrācija