Piedalīsimies e-Twinning projektā

Šajā mācību gadā Palsmanes pamatskolas 7. klases skolēni piedalīsies e-Twinning projektā – Eiropas skolu kopiena Latvijā. Projekta nosaukums „Европа наш общий дом” Tā ir sadarbība starp Eiropas skolām, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot IKT tālākizglītību valodu jomā. Mūsu skolas skolēni  pilnveidos prasmes un pieredzi  krievu valodas apmācībā. Projekta ilgums septembris – janvāris (5 mēn. garumā).

Projekta ietvaros skolēni sadarbosies ar 4 Eiropas dalībvalstīm: Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija.

Projekta mērķis:

1.      Iepazīstināt skolēnus ar sadarbības valstu kultūru, simboliku, ievērojamākām vietām pilsētā.

2.      Materiālu izveidošanas procesā uzlabot  skolēnu krievu valodas zināšanas.

3.      Veidot izpratni par starptautisko draudzību un sadarbības iespējām pielietojot krievu valodu.

Darba gaita:

1.      Iepazīšanās (virtuāli) ar projekta dalībniekiem.

2.      Valsts simbolika.

3.      Ievērojamākās vietas manas pilsētas.

4.      Es un mani draugi Eiropas kartē.

5.      Nacionālais ēdiens.

6.      Skolēnu viedoklis par piedalīšanos projektā.

Tā ir iespēja skolēnam noticēt sev un sākt apgūt ko jaunu, sākot ar dažām frāzēm krievu valodā. Skolotājam šajā ceļā jāiet kopā ar saviem skolēniem, jābūt atvērtiem visam jaukajam, kas ir mums apkārt. Tā ir lieliska iespēja attīstīt valodas un komunikācijas prasmes, kā arī paplašināt redzes loku. Ieguvēji būs visi iesaistītie.

Krievu valodas skolotāja Maritana Gorina