Rauzas upe gatava sagaidīt caurceļotājus

Rauzas upe gatava sagaidīt caurceļotājus

Svētdien 16. septembrī Smiltenes novada Palsmanes pagastā Rauzas upē veiksmīgi norisinājusies Dabas aizsardzības pārvaldes organizētā un „Mangaļi dabas fonds” atbalstītā talka – „Liec Rauzas upē akmeni”.

Kopumā upes sakopšanas darbos piedalījās 27 cilvēki – gan lieli, gan mazi. Dienas garumā no upes tika izņemti aptuveni 70 m3 ūdenī iekritušas koksnes, izjaukti 3 bebru dambji, atbrīvojot no šķēršliem vairāk kā 1 kilometru garu upes posmu. Liekot upē akmeņus pēc Andra Urtāna norādēm izveidotas divas ~ 20 m garas straujteces, kas darbojas kā ūdens attīrīšanas iekārtas un bagātina ūdeni ar skābekli, kas ir ļoti nepieciešams īpaši lašveidīgajām zivīm.

Palīdzīgu roku sniedzot un pieredzi smeļoties talkā arī piedalījās aktīvi jaunieši no biedrības „Balta daba”, kas plāno veikt upju sakošanas darbus arī Valmieras pusē. Upes attīrīšanā no sanesumiem palīdzēja arī „fiskars”, jo daži koki bija rokām neceļami, un ar traktora palīdzību darbi ritēja daudz raitāk. Grūtāk pieejamās vietās lielie un smagie koka stumbri stāvajā upes krastā tika uzvilkti ar vinčas un kvadricikla spēka palīdzību.

Ikvienam talkas dalībniekam, atgriežoties vietā, kur pirms laiciņa paši izvietoja akmeņus, bija patīkami vērot, ka starp akmeņiem straujtecē jau čum un mudž no sīkajām zivtiņām un tas deva īpašu gandarījuma sajūtu.

Rauzas upe šajā posmā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas liegumā „Rauza”, kas izveidots ar mērķi aizsargāt ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera atradnes.

Īpašs paldies jāsaka Normundam Ciemiņam par palidzību ar traktortehniku un SIA „Palsmane” valdes priekšsēdētājam Jānim Stāvausim par laukakmeņu piegādi straujteču veidošanai un ieinteresētību upes sakopšanas darbos, jo šajā posmā upe līkumo pa SIA „Palsmane” lauksaimniecības zemēm. Pēc smagā darba, grozoties ap zupas katlu, tika apspriests paveiktais un radītas jaunas nākotnes vīzijas,kā, piemēram, pēc sarunas ar Jāni Stāvausi, kad pavasarī pirms sējas no laukiem tiek nolasīti akmeņi, tos uzreiz var atgādāt uz upes krastu, neprasot daudz vairāk līdzekļu tos divreiz pārkraujot. Savukārt vasarā atkal talkas veidā tos izkārtot upes gutnē un tā pamazām gadu no gada Rauzas upe atgūtu tās dabisko, bet šobrīd uz laiku zudušo, krāčainumu.

Jānis Pērle

Dabas aizsardzības pārvaldes

Vidzemes reģionālās administrācijas

Vecākais Valsts vides inspektors

Mob. tālr. 26222682

e-pasts – janis.perle@daba.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: