Pašpārvaldes vēlēšanas

Pašpārvaldes vēlēšanas

27.septembrī Palsmanes pamatskolā notika pašpārvaldes vēlēšanas, kurās varēja piedalīties visi 5.-9.klašu skolēni. No 53 balsstiesīgajiem vēlēšanās piedalījās 51 vēlētājs, t.i. 96%. Tātad aktivitāte bijusi ļoti augsta. Atverot vēlēšanu urnu, izrādījās, ka derīgi ir 49 biļeteni. Saskaitot balsis tika iegūti sekojoši rezultāti: Skolēnu pašpārvaldē tika ievēlēti 10 skolēni, no tiem 5 vietas pašpārvaldē ieguvusi partija ‘Zefīri”, 3 vietas – partija ‘Dullais 5nieks” un 2 vietas partija ‘Ašie”. Pēc labojumu saskaitīšanas vēlēšanu biļetenos, rezultātā tika ievēlēti šādi kandidāti: Kristīne Eimane, Valda Trijēce, Kristīne Pēča, Saiva Dzenīte, Eva Vilka, Diāna Ābele, Laima Roķe (9.klases meitenes), Justīne Sīkā (5.kl.), Sandija Ābele (8.kl.) un Gustavs Indrēvics (7.kl.). Vēlam veiksmīgu darba gadu!

Skolas vēlēšanu komisija