Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu!!!

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu!!!

Pirmsskolas saime Latvijas dzimšanas dienai sāka gatavoties savlaicīgi. Talkā tika aicināti arī audzēkņu vecāki,jo kopīgi paveiktie darbiņi dod patiesāku svētku prieku.Iestādes pedagogu rosināti, vecāki sagādāja katrs savam bērniņam roku lellīti.Vislielāko prieku sagādāja īpašās māmiņu roku darinātās, tādu neatrast nevienā veikalā!!!Pagatavotās lellītes tiks izmantotas nodarbībās un arī ārpus nodarbību laika, lai bērniem rosinātu iztēli, bagātinātu vārdu krājumiņu un iestudētu kādu ludziņu.

Ar pašu sacerētām, izdomātām tautas dziesmām,teikām, pasakām, un stāstiem par Palsmani mūs iepriecināja Keitas Vaitkunas, Elīzas un Annijas Ceras, Denisa un Tomasa Šalderu, Rinalda Akmentiņa,Evelīnas Zvaigznes, Karīnas Zirdziņas, Džeinas Ikertes un Roberta Upenieka ģimenes.

Kā krāšņākais brīdis bija svētku rītiņš „Es ar savu tikumiņu”,kurā pulcējās Mārīšu, Saulēniņu 05 un Saulēniņi 06 grupu audzēkņi,auklītes un skolotājas.Ar dziesmām, rotaļām un dejām mēs iepriecinājām viens otru un guvām emocionālu pirmssvētku noskaņu.

Lai ir jauki, kur ir jauki-

Palsmanē gan ir jauki.

Pašiem sava estrāde,

Bērnu laukums arī te.

Mīlestības skvēriņā –

Bučotava skaistākā.

Stārķu pāris, ā-reče

Un vēl varde princese!!!

(Keitas ģimene)

Paldies visiem, kas sniedza mums šo svētku prieku!

metodiķe Birute Mežale