Okupācijas muzeja nodarbība Palsmanes pamatskolā

Noslēdzot Latvijas valsts dzimšanas dienai veltītos pasākumus, otrdien 20. novembrī Palsmanes pamatskolā notika okupācijas muzeja izbraukuma nodarbība „Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana.” Mūsu skolā viesojās okupācijas muzeja pārstāvis Kārlis Krēķis un 4.maija Deklarācijas kluba pārstāvis Ivars Briedis.

Nodarbības vadītājs Kārlis Krēķis no Okupācijas muzeja iepazīstināja skolēnus ar vēsturiskajiem notikumiem par tēmu: „LR proklamēšana un Latvijas Republika 1918. – 1940; Latvija okupācijas apstākļos un LR neatkarības atjaunošana. Nodarbības noslēgumā bija zināšanu un izpratnes nostiprināšanas uzdevumi skolēnu komandām.

Iepazīties ar Deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas notikumiem 1990. gadā palīdzēja „4. maija Deklarācijas kluba” pārstāvis, 3.šķiras Trīs zvaigžņu ordeņa kavalieris, Ivars Briedis, kurš pats piedalījies šajā vēsturiskajā notikumā.

Tikšanās skolēniem ļāva labāk izprast Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas apstākļus un apzināties arī reālos draudus, kas bija šajā laika periodā.

Vēstures skolotāja Inguna Kudlāne