Jaunā gada sākums Palsmanes pirmsskolā.

Jaunā gada sākums Palsmanes pirmsskolā.

Kaut mazliet žēl,
ka gads ir atkal galā,
Tu tomēr smaidi –
jaunais nāk.
Lai laimes daudz,
Lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!

2.3.4 Janvārī iestāde strādā no 7.00- 17.30 bērnudārza ēkā.Sakarā ar jaunās ēdināšanas programmas ieviešanu un noliktavas  inventarizāciju, ēdināšana un nakts grupa iestādē netiek nodrošināta.Ar 7.janvāri atgriežamies pie ierastā darba ritma. Ežu, Mārītes grupas audzēkņi pirmsskolas iestādē, Saulēniņi 05 un Saulēniņu 06 grupas kultūras nama telpās. Sīkāka informācija pie grupu skolotājām .

metodiķe Birute Mežale

mob.28349158