Piedalies aptaujā un izsaki savu viedokli par Smiltenes novada pašvaldības darbu

Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus no 2013.gada 21.janvāra līdz 18.februārim piedalīties aptaujākuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā.

Aptaujā ir ietverti jautājumi, kur iedzīvotāji ir aicināti novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru (piem. par ielu/ceļu infrastruktūru, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.) un iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos. Kā arī vēlamies noskaidrot iedzīvotāju viedokli par jūsuprāt svarīgākiem darbiem, kas pašvaldībai ir jāpaveic 2013.gadā pilsētā un pagastos.

Anketas var aizpildīt gan drukātā veidā, gan elektroniski. Drukātās anketas var saņemt Smiltenes novada pagastu pārvaldēs, Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729, kā arī pašvaldības iestādēs.

Elektronisko aptaujas anketu meklēt šeit.

Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes novada domes Vēstis”, kā arī pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā „Attīstības plānošana”.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: