Kaķa un Zaķa mācībstunda!

Kaķa un Zaķa mācībstunda!

6.Februārī Palsmanes kultūras namā uz muzikāli pamācošu nodarbību par drošību ziemā, pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus aicināja Kaķis un Zaķis.Šis pasākums bija bezmaksas un akceptēts veselības ministrijā.Kaķa, kurš bija liels pārgalvnieks un delveris, lomā iejutās  Ineta Vanaga.Zaķa  gudrības un pamācības  izdziedāja un izspēlēja Līga Stebere.Pasākumu apmeklēja Palsmanes pagasta mācību iestādes, kā arī kaimiņpagastu  Variņu, Grundzāles, Bilskas un Mēru pirmsskolēni.Paldies skolu direktoriem par transportu un iespēju nokļūt Palsmanē.Jautrā gaisotnē tika atkārtoti drošības noteikumi ziemas mēnešos, un katrs mājup devās ar noteikumu lapām, kurās varēs ieskatīties ik pa reizei un atcerēties kā sargāt sevi un nenodarīt pāri otram!

Metodiķe Birute Mežale