Riti raiti valodiņa!!!

Riti raiti valodiņa!!!

Š.g. 15.februārī sadarbībā ar Smiltenes novada izglītības pārvaldi , Palsmanes kultūras namā notiks logopēdes  Ārijas Baumanes lekcijas.

Plkst.13.00-15.30 tiek aicināti pirmsskolas un sākumskolas  skolotāji.Logopēde dalīsies ar atziņām, praktiskiem vingrinājumiem un metodēm kā ikdienas darbā skolotājs var palīdzēt bērnam  ar valodas problēmām.(lūgums pieteikties līdz 13.02 , lai varam sagatavot izdales materiālus Birute 28349158)

Plkst .17.00 Logopēdes lekcija vecākiem par bērnu valodas problēmām un  speciālista  praktiķa  padomi kā palīdzēt  , lai vingrinātu un attīstītu bērna  runu .

Izmantosim šo iespēju, jo jautājums ir aktuāls!!!

Metodiķe Birute Mežale