Projektu nedēļa noslēgusies, bet darbs pie projektiem vēl turpināsies

Projektu nedēļa noslēgusies, bet darbs pie projektiem vēl turpināsies

No 11.februāra līdz 15.februārim Palsmanes pamatskolā norisinājās projektu nedēļa. Projektu nedēļas mērķis bija savākt  informāciju un fotouzņēmumus par Palsmani, Variņiem, Mēriem, Smilteni; kā arī veicināt skolēnu interesi par savu dzimto vietu.

Fotogrāfijas projekta gaitā tiks digitalizētas un iesūtītas mājas lapai www.zudusilatvija.lv Tādējādi tiks papildināta vēsturiskā informācija par Palsmanes vēsturi, kas vēlāk var būt noderīga jebkuram pētniekam vai interesentam. Ja kādam no Palsmanes iedzīvotājiem ir pieejama šādas senas fotogrāfijas un Jūs vēlētos, lai tās tiktu ieskenētas un ievietotas šajā lapā, lūgums atnest tās skenēšanai uz skolu vai paziņot kā citādi.

Lieliski būtu, ja projekta gaitā atrastos senas fotogrāfijas ar ēkām Palsmanē un apkaimē, lai varētu salīdzināt, kas laika gaitā ir mainījies.

Tā kā projektu nedēļas tēma ir „Agrāk un tagad”, tad katram skolēnam bija iespēja izdomāt savu apakštēmu, ko gribētu pētīt saistībā ar savas ģimenes vēsturi un veidot savu projektu. Lielākā skolēnu daļa izvēlējās tēmu „Manas mājas agrāk un tagad”, daļa skolēnu pētīja savu dzimtas koku, bet vēl citi pētīja sev un  savai ģimenei nozīmīgas vietas un lietas.

5. klases skolēni savu projektu nedēļas darbu plānoja īpaši rūpīgi. Visi skolēni  izvēlējās tēmu „Manas mājas agrāk un tagad”. Viņi izveidoja aptaujas anketas, lai varētu veikt projekta pētījumu daļu, pēc tam norisinājās  darbs pie Palsmanes iedzīvotāju, radinieku aptaujāšanas, darbs bibliotēkā.  Trešdien skolēni devās pārgājienā ar slēpēm, lai iepazītos klātienē, kāda izskatās katra klasesbiedra māja, kurā viņš dzīvo un kopā nofotografētos.

Piektdien notika 1. Projektu darbu prezentēšana. Skolēni, kuri bija savus darbus bija pabeiguši, tos prezentēja skolasbiedriem un skolotājiem. 5.-8.klašu grupā augstāko novētējumu ieguva Justīnes Sīkās, Līgas Kainaizes, Santas Jemeļjānovas, Montas Mednes, Oskara Dūmiņa, Lauras Sīkās, Evijas Zaļās, Dāvida Russka, Samantas Ķesteres, Jāņa Upmaļa, Kārļa Puriņa, Ditas Lapiņas, Renātes Kalniņas, Ievas Russkas, Sandijas Ābeles un Andra Zvaigznes darbi. 2.Projektu darbu prezentēšanas pēcpusdiena notiks 7.martā, kad tos prezentēs skolēni, kuri vēl strādā.

Spraigi aizritēja Projektu nedēļa arī sākumskolas klasēs. 1.-3.klašu bērni strādāja pie tēmas “Mana māja agrāk un tagad” vai senlietas. Bērni iepazina savas mājas, to vēsturi. Darba gaitā mājas tika zīmētas, zīmēti mājas vārdi, taisīti māju maketi, kā arī aprakstīta to vēsture. Bet Sanija un Samija veidoja projektu par telefoniem un lellēm.

4.klases skolēni strādāja katrs pie sava projekta, piemēram, “Maize”, “Autoserviss”, “Zvaigznes”, “Kuģi” u.c..  Piektdienā notika šo projektu aizstāvēšana. Šī bija piemā reize, kad katrs no skolēniem stāstīja par savu veikumu daudziem klausītājiem. Bērniem bija prieks par paveikto!

Sākumskolas skolotājas saka lielu paldies vecākiem un vecvecākiem par palīdzību un ieguldīto darbu projektu tapšanā.

Šīs nedēļas laikā iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes bija arī pamatskolas skolotājiem. 12.februārī skolā nodarbību  Humānajā pedagoģijā vadīja  Valentīna Voiciša, bet 15. februārī pagasta kultūras namā notika logopēdes  Ārijas Baumanes lekcija.