Februāra muzikālās veiksmes

21.februārī Smiltenes novada vokālo ansambļu skatē “Balsis” 1.kārtā piedalījās Palsmanes pamatskolas 2.-7.klašu ansamblis. Skatē piedalījās 3 novada ansambļi:  Palsmanes pamatskolas – vidējā grupā, Bilskas pamatskolas – jaunākajā grupā un Smiltenes valsta tehnikuma ansamblis – vecākajā grupā.

Paldies ansambļa dalībniekiem Samijai Ikkertei, Sanijai Justīnei Ramanei,  Montai Jurģei, Madarai Vikmanei, Justīnei Sīkajai, Santai Jemeļjānovai, Laurai Sīkajai, Montai Mednei, Unai Kazakai,  Gustavam Indrēvicam, Lailai Ozolai, Amandai Būcei un viņu vadītājai skolotājai Dacei Purvlīcei.

14.februārī Smiltenē notika novada mūzikas olimpiāde. Tajā piedalījās Justīne Sīkā (5.kl.) un Kārlis Puriņš (7.kl.) un ieguva atzinības. Olimpiādē bija jāveic 4 darbības:  solfedžo no lapas, jāritmizē, jādzied tautas dziesmas bez pavadījuma un jāizpilda savs sacerēts skaņdarbs. Justīne dziedāja dziesmiņu par pavasari, bet Kārlis uz klavierēm spēlēja savu sacerēto  – “Mans maršs”.

Pēc mēneša, 21.martā, Palsmanes pamatskolas skolēnu koris piedalīsies koru skatē.