Devītie atskaitās par paveikto Ēnu dienās

Devītie atskaitās par paveikto Ēnu dienās

20.februāra pēcpusdienā Palsmanes pamatskolas skolēni un skolotāji pulcējās 9.klases skolēnu “Ēnu dienu” atskaites pasākumā. Skolēni dalījās pieredzē par “ēnotajām ” profesijām: seimas deputāts, skolotājs, friziere, medicīnas māsa, datordizainers, tetovētājs, automehāniķis, zemessardzes bataljona instruktors, pārdevējs, policists u.c. profesijām.