Smiltenes novada dome aicina jauniešus pieteikties projektā un apgūt uzņēmējdarbības prasmes

Smiltenes novada dome aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem pieteikties dalībai projektā, kura mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

Jauniešu pieteikšanos pašvaldība organizē atsaucoties uz Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumu iesaistīties projektā „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos”, izvirzot pretendentus un finansiāli atbalstot novada jauniešu dalību šajā projektā. Projekta ietvaros jauniešiem tiks apmaksāts transports uz un no pasākuma norises vietas, nodrošinātas telpas, nakšņošana, ēdināšana, praktiska un teorētiska apmācība kompetentu treneru vadībā. Smiltenes novada pārstāvju izvērtēšanu un izvirzīšanu veiks Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde. Lēmums par izvirzīto pārstāvju skaitu tiks pieņemts Smiltenes novada domes sēdē,  28.martā.

Projektā kopumā plānots iesaistīt 30 jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem no visiem Vidzemes novadiem. Projekta ietvaros notiks 7 dienu treniņu – semināru cikls 4 mēnešu garumā, laika posmā no 2013. gada aprīļa līdz augustam. Katrā tikšanās reizē jaunieši kopā ar jomas speciālistiem – treneriem padziļināti apgūs zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, īstenošanu un būtiskākajiem ierobežojumiem. Lai pilnvērtīgi izprastu uzņēmējdarbības visus posmus, jaunieši pielietos radošu mācību metodi – simulācijas spēli „Mans jaunais uzņēmums”, kad   savstarpēji sadarbojoties, izdzīvos uzņēmuma dzīves ciklu, gūtās teorētiskās zināšanas pielietojot praktiski. Diskusiju rezultātā jaunieši kopā ar treneriem izstrādās ieteikumus uzņēmējdarbības atbalsta politikas veidotājiem, kas sekmētu jauniešiem atbilstošu uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu ieviešanu.

Smiltenes novada jauniešus aicinām līdz 27.marta plkst. 17.00 pieteikties, sūtot dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kurā apliecina vēlmi un apņēmību piedalīties projektāuz Smiltenes novada domes e-pastu: dome@smiltene.lv ar norādi „Pieteikums jauniešu projektā” vai iesniedzot Kancelejas nodaļā Dārza ielā 3, Smiltenē. Tālrunis informācijai 64774844, 64707584.

Marita Mūze

Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: marita.muze@smiltene.lv

Telefons: 64707584

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: