Rīko nekustamā īpašuma „Palsmanes sakaru nodaļa”izsoli

Rīko nekustamā īpašuma „Palsmanes sakaru nodaļa"izsoli

VAS „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Palsmanes sakaru nodaļa”, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, atsavināšanu. Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 29.aprīlī plkst. 15.00 VAS „Latvijas Pasts” telpās Ziemeļu ielā 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novadā. Nekustamais īpašums „Palsmanes sakaru nodaļa” sastāv no vienstāva ēkas un zemes gabala 1313 m2 platībā ( kadastra Nr. 9474 004 0324).Nekustamā īpašuma  nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – LVL 9500.   Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja no 26.04.2013. – 25.04.2013. darba laikā pa tālruni 29420864, 67608549. Informācija par izsoli publicēta laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Ziemeļlatvija”.