Iemūžini fotogrāfijās novada sakoptākās un nesakoptākās vietas

Smiltenes novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties fotokonkursā „Skaties dziļāk un atklāj Smiltenes novada sakoptākās un nesakoptākās vietas”. Konkursa mērķis ir atklāt tās vietas, kuras būtu jāsaudzē, jāaizsargā, kā arī atklātu nesakoptās dabas teritorijas, kuras ir nepieciešams sakopt Lielās Talkas ietvaros, kas notiks 27.aprīlī. Fotokonkursā aicinām piedalīties ikvienu novada iedzīvotāju, iemūžinot fotogrāfijās Smiltenes novada sakoptākās un nesakoptākās vietas un nosūtot tās līdz 19.aprīlim uz e-pastu: skaties_dzilak@inbox.lv vai drukātā veidā (A4 formāta attīstīta fotogrāfija) nogādāt uz Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļu, Smiltenē, Dārza ielā 11, otrajā stāvā. Iesūtot fotogrāfijas, papildus jānorāda darba autors, autora kontaktinformācija, fotogrāfijas uzņemšanas laiks, fotogrāfijas uzņemšanas vieta un īss apraksts par fotogrāfijā attēloto vietu. Sīkāk ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit. Konkurss risinās Lielās Talkas ietvaros. Ar labāko darbu autoriem konkursa organizatori sazināsies personīgi. Papildus informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu: skaties_dzilak@inbox.lv vai zvanot uz Saimnieciskās darbības nodaļas tālruni 64707867. Jāpiebilst, ka fotokonkurss tiek organizēts jau otro gadu. 2012.gadā konkursa laikā tika iesūtītas 150 fotogrāfijas un noskaidrotas 15 nesakoptas vietas. Lielās Talkas dienā visā novadā talkoja vairāk nekā 590 cilvēki, sakopjot un no atkritumiem iztīrot Abuls un Palsas upes krastus, Birģeļkalna apkārtni Grundzālē, Līgo kalnu, Jeberlejas estrādes apkārtni, Bilskas ezera krastus, Mēru muižas parku, Smiltenes pilsētas mežmalas, Vecā un Jaunā parka teritorijas un citas vietas. Talkas ietvaros kopumā tika savākti 956 atkritumu maisi.

Sagatavoja: Marita Mūze

Sabiedrisko attiecību speciāliste