Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.9, 1.§. sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcija, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šā gada 5.jūnija līdz 5.jūlijam.

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

1.      Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 5.jūnija līdz š.g. 5.jūlijam var iepazīties:

  • Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv
  • Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, 2.stāvā, 24.kabinetā darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
  • Smiltenes novada pagastu pārvaldēs;
  • Smiltenes novada bibliotēkās;

2.      Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2013.gada 5.jūlijam:

  • Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē;
  • sūtot pa pastu uz adresi: Smiltenes novada dome, Smiltene, Dārza iela 3, LV-4729;
  • elektroniski – Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv

Komentāru un priekšlikumu sniegšanai lūdzam izmantot anketu, kas pieejama vietās, kur izvietoti materiāli, kā arī novada domes mājas lapā www.smiltene.lv.

3.      Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:

  • 2013.gada 18.jūnijā plkst.17.30 Smiltenes novada domes zālē, Dārza ielā 3, Smiltenē;
  • 2013.gada 20.jūnijā plkst. 17.30 Palsmanes kultūras namā, Palsmanē.

Par Smiltenes novada attīstības programmas izstrādi un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš, tel.: 64707571, e-pasts: andris.lapins@smiltene.lv

Informācijai:

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam tiek sagatavota projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: