Pirmais lidojums klāt!

Pirmais lidojums klāt!

„Ābeļu zaros balti plīvuri smaržo,

Gaiļbikšu medus tā kā konfekte garšo.

Sīksīkas balsis putnu būrīšos čalo,

Tik ļoti gaidīts pirmais lidojums klāt!”(I.Ruka)

Savu pirmo lidojumu Palsmanes pirmsskolas iestādē sagaidījuši „Saulēniņi 06”grupas audzēkņi: Aivita Meinerte, Džeina Ikkerte, Santa Bonoparte, Karīna Zirdziņa, Danija Tīna Grase, Jasmīna Osīte, Ernests Grišjānis, Roberts Ozols, Aleksandrs Stepanovs, Rūdolfs Liepiņš, Sandis Jērcītis, Silvestrs Būcis, Ričards Lapiņš, Nauris Gerasimovs, Kaspars Sičs, Rinalds Akmentiņš. Mazie absolventi ar sirsnīgām dzejas rindām un dziesmiņām 31.maijā paldies teica saviem vecākiem, iestādes darbiniekiem un viesiem .Kā jaukāko dāvanu grupiņa saņēma braucienu-ekskursiju uz Minhauzena muzeju un jūru. Paldies Palsmanes pagasta pārvaldes vadītājai Tignai un šoferītim par braucienu. Iestādes darbinieku vārdā sirsnīgs paldies vecākiem par uzticību un sadarbību. Paldies komunālās saimniecības vadītājam Arvīdam un viņa darbiniekiem par palīdzību iestādei remonta laikā.

„Mana bērnība aizies, mīļa atmiņa paliks,

Pašā sirsniņas vidū tā kā puķīte plauks…..”

Iestādes metodiķe Birute