Pirmsskolas iestāde vasaras laikā

Pirmsskolas iestāde vasaras laikā

Palsmanes pirmsskolas iestādē aprīļa mēnesī  tika aptaujāti vecāki un viņu vēlmes vasaras mēnešiem. Vasaras mēnešos iestāde būs atvērta .Darba laiks ir no 7.30-17.30 Jūnijā un augusta mēnesī iestāde nodrošina arī ēdināšanu, jūlija mēnesī bērniem ēdienu dod līdzi no mājām. Atbilstoši bērnu skaitam tika sadalīts grupu skaits, jūnijā un augustā darbosies 2 grupas,1 grupa jūlijā .

Lai Jums droša un jaukiem mirkļiem bagāta  vasara!

metodiķe Birute