Palsmanes pamatskolas dalība Comenius projektā

Palsmanes pamatskolas dalība Comenius projektā

2012./2013. mācību gadā angļu valodas skolotāja Tigna Podniece piedalījās atkal jauna Comenius projekta izstrādē. 20. februārī tas tika  iesniegts Valsts izglītības attīstības aģentūrā.  Lielā konkurencē no 285 iesniegtajiem projektiem atbalstu ieguva 60. Starp tiem arī mūsu. Par to paldies skolotājai Tignai. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolu daudzpusējās partnerības” līgums Nr. 2013-1-RO1-COM06- 29366  7 skolas projektam „ Kultūras dārgumu lāde”  darbība  no 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam. Skolas partneri būs Somija, Francija, Slovēnija, Spānija, Apvienotā karaliste un projekta koordinatore Rumānija. Šī atkal  būs iespēja gan darboties, gan iepazīt citu zemju kultūru, gan skolēniem, gan skolotājiem viesoties projekta partneru valstīs.