Pirmā skolas diena Palsmanes pamatskolā

Pirmā skolas diena Palsmanes pamatskolā

Kāpj mani sapņi debesīs, tik pārdroši un koši,

To saknes skolas paspārnē no salnas slēpjas droši.

Kāpj mani sapņi debesīs, kļūst piena ceļš par lapu,

Uz kuras ceru uzrakstīt – es mīlu skolu savu!

Šajā mācību gadā savu mīlestību savai Palsmanes pamatskolai apliecinājuši 97 skolēni un 17 pedagogi. Uzsākot skolas gaitas savas rotaļlietas saldos sapņos atstāja 15 pirmklasnieki: Rinalds Akmentiņš, Santa Bonoparte, Sivestrs Būcis, Nauris Gerasimovs, Danija Tīna Grase, Ernests Grišjānis, Džeina Ikkerte, Sandis Jērcītis, Līna Kazaka, Ričards Lapiņš, Rūdolfs Liepiņš, Aivita Meinerte, Roberts Ozols, Kaspars Sičs, Aleksandrs Stepanovs.

Visus piecpadsmit par savējiem sauks viņu audzinātāja Santa Indrēvica.

Skolotāju kolektīvs paldies par Palsmanes pamatskolā nostrādātiem 25 darba gadiem teica arī skolotājām Inai Zālītei un Ivetai Reinsonei.

Veselīgu, radošu un veiksmīgu jauno mācību gadu vēlēja novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis un pagasta vadītāja Tigna Podniece.

Pēc svinīgā brīža skolā, visiem bija ļoti jauks svētbrīdis Palsmanes baznīcā. To vadīja mācītājs Raitis Jēkabsons un ērģelniece Inga Rācene.  Skolas kolektīvs savu paldies saka Inārai Līkumai par svētbrīža organizēšanu baznīcā.