Tiek izvērtēti projekta rezultāti

Tiek izvērtēti projekta rezultāti

Septembra mēnesī Palsmanes internātpamatskolā viesojās Eiropas Sociālā fonda projekta vadītāja Daina Voita un projekta koordinatore Anda Kauliņa.

Notika tikšanās ar projektā iesaistītajiem skolēniem un pedagogiem, kuras laikā tika pārrunāti projektā sasniegtie rezultāti.

Sarunā ar ciemiņiem bērni pastāstīja, kas viņiem no projekta laikā realizētajām aktivitātēm ir paticis vislabāk, arī apstiprināja, ka arī šogad labprāt piedalītos, ja vien būtu iespēja to darīt.

Lai gan projekta aktivitātes skolā ir noslēgušās, tomēr darbs ar bērniem turpināsies līdz pat 2013. gada 31. decembrim.

Novembra mēnesī projekta ietvaros tiek plānotas interesantas nodarbības, kuras skolēniem vadīs RPIVA speciālistes. 

2012./ 2013. mācību gadā skolā tika īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 aktivitātes. Projekta ilgums 2 gadi: no 01.01.2012. līdz 31.12.2013.gadam.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: