Gaidot Miķeļdienu.

 Gaidot Miķeļdienu.

Sagaidot Miķeļdienu ,Palsmanes pirmsskolas audzēkņi ar saviem vecākiem izveidoja izstādi „Mūsu dārza karalis”. Radošas izdomas un fantāzijas rezultātā, iestādes laukumā pulcējās rudens velšu- dārzeņu, augļu un ziedu veidojumi.

Savukārt ,27. septembra svētku rītiņā iestādes saime sanāca laukumā, lai ar skanīgām un jautrām dejām ieskandinātu Miķeļdienu.Svētku turpinājumā norisinājās dažādas fiziskās aktivitātes pa grupiņām – kustību rotaļas, stafetes, un dažādi vispārattīstošie vingrinājumi. Pēc jautrām un kustīgām aktivitātēm , vecāku sarūpētie Miķelīša groza gardumi, bija pašā laikā. Par līdzdarbošanos katrs dalībnieks, svētku dienas noslēgumā, saņēma Miķelīsa diplomu.Mūs lutināja rudens saulīte,audzēkņu pozitīvās emocijas un prieks. ”Sveiks ,lai dzīvo Miķelis, mūsu rudens karalis!”

Sirsnīgs paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu un atsaucību!!!

„Mārītes”grupas skolotāja Lāsma Veigule