Svētki pedagogiem

Svētki pedagogiem

3. oktobra rīts Palsmanes pamatskolā sākās neierastāk. Skolotāji  varēja nesteigties uz ierasto mācību stundu, jo viņu pienākumus skolā savās rokās bija pārņēmusi 9.klase. Plkst 8.00 visi skolotāji tika aicināti uz svētku brīdi skolas zālē, kur sirsnīgi un mīļi skanēja apsveikuma vārdi mums, skolotājiem. Bija  sarūpēts arī īpašs pārsteigums – katra skolotāja saņēma devītās klases skolēnu gatavotu rotu. Savu sveicienu bija sagatavojis arī 8.klases kolektīvs.  Neizpalika arī devīto gādātais cienasts.

Prieku radīja arī tas, ka devītie bija padomājuši par skolas apkārtnes sapošanu, jo pēc pasākuma bija jauki fotografēties pie bērnu  izveidotajām rudens ziedu kompozīcijām.

Katram pasākumam jau vienmēr ir kāds „ stūrmanis”, kurš ir gan padomdevējs, gan  visa virzītājspēks. Kopā ar saviem devītajiem skolotājiem šo jauko mirkli gādāja viņu audzinātāja Ina Zālīte.   Skolotāju kolektīva vārdā saku mīļu un sirsnīgu paldies gan audzinātājai, gan bērniem. Paldies astotajiem! Paldies  visiem bērniem, viņu vecākiem par sarūpēto sveicienu Skolotāju dienā!

Skolas direktore Dace Pērle