Palsmanes pamatskolas 1.-4.klases skolēnu labie darbi

Palsmanes pamatskolas 1.-4.klases skolēnu labie darbi

Mēs – Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas sākumskolas skolēni ar savām skolotājām no 13.-18.oktobrim arī piedalījāmies „Labo darbu nedēļā”.

Pirmdienā sakopām savas klases – nomazgājām solus, sakārtojām skapjus, tīrījām istabas puķes u.c.. Ar šiem darbiņiem centāmies atvieglot skolas apkopējas darbu.

Otrdien skolas apkārtnē grābām lapas un uzposām skolas teritoriju.

Trešdien skolas dārzā novācām ābolus, lai skolas pavārītēm būtu no kā gatavot garšīgus saldos ēdienus.

Ceturtdien 4.kl. skolēni gatavoja skaistas grāmatzīmes, lai tās varētu uzdāvināt pirmklasniekiem un skolas skolotājiem. 1., 2., un 3.klases skolēni savukārt zīmēja, lai pēc tam Palsmanes pirmskolas izglītības iestādē iekārtotu zīmējumu izstādi un labākos darbiņus varētu dāvināt.

Piektdien sava – Palsmanes pagasta teritorijā savācām un konteineros nogādājām dažādus atkritumus.

Esam ļoti priecīgi, ka spējām kādam palīdzēt!

Palsmanes pamatskolas sākumskolas skolotājas.