Mārtiņdienas ieskandināšana Palsmanes pirmsskolas iestādē

Mārtiņdienas ieskandināšana Palsmanes pirmsskolas iestādē

Gaidot Mārtiņdienu, katra grupiņa kopā ar savām skolotājām, auklītēm un vecāku atbalstu , gatavoja individuālu priekšnesumu.Bija jāizvēlas sev tuvas tautasdziesmas un jāveido no tām popūrijs.Svētku rītiņa gaitā sagatavotie priekšnesumi priecēja skatītājus.Tie bija radoši apspēlēti, izdziedāti ,izdejoti un savīti ar galveno svētku varoni-Mārtiņgaili.

„Ežu” grupas audzēkņiem bija sarūpētas košas rožu kleitiņas un vainadziņi, jo viņu mīļākā tautas dziesmiņa ir „Maza, maza meitenīte”.”Saulītes”grupiņas audzēkņi uzrīkoja patiesu traci lauku sētā ar tautas dziesmiņu”Kas tie tādi dziedātāji.”Mārītes” grupas audzēkņi visas savas tautasdziesmiņas prata savīt skanīgā, dziesmotā virtenītē.”Saulēniņi „savukārt, izspēlēja puišu un meitu apdziedāšanos par darba tikumiņu.

Svētku rītiņa noslēgumā katras grupas skolotājas saviem audzēkņiem bija sagatavojušas saldu dāvaniņu – Mārtiņgailīti.Dienas turpinājumā ,pārsteigumu pirmsskolas saimei sagādāja Smiltenes novada domes izglītības pārvalde.Tika saņemta pateicība un kliņģeris īpašā noformējumā, par piedalīšanos Smiltenes novada rīkotajā plastiskās mākslas konkursā SAULĪŠU darinātāji.

Ar dziesmoto svētku rītiņu, mazo „salūtu” gardajā kliņģerī ,ieskandinājām novembra pirmos svētkus !

Metodiķe Aiga Eimane