Katram savs Ziemassvētku stāsts

Katram savs Ziemassvētku stāsts

Palsmanes internātpamatskolas skolēni un pirmsskolas grupiņu audzēkņi vēlas sniegt jums svētku prieku koncertā un parādīt, ka pasaule ir gaiša un mēs paši – laimīgi!

Gaidīsim ikvienu Palsmanes internātpamatskolas zālē (pils ēkā 2. stāvā).