Laipni lūgti jaunajās telpās!

Laipni lūgti jaunajās telpās!

Par spīti ziemas spelgonim, 24.janvāra vakarpuse Palsmanē bija īpaša. Biedrības”Spēkavots”aicināti saradās viesi un interesenti,  lai pagastmājas telpās vērtu durvis telpai, kura vairāk kā 25 gadus bija gaidījušas jaunas pārmaiņas. Biedrība patiesi lepojas, ka īpašajā notikumā piedalījās Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis un Attīstības nodaļas vadītājs Andris Lapiņš. Pie iekurtā kamīna sanākušos viesus iepriecināja mūsu pagasta radošie talanti dzejas laukā- Iveta Reinsone un Kristīne Pēča . Ar muzikālu sniegumu iepriecināja 9. klases skolnieks Kristers Rullis.

Piedaloties „Abulas lauku partnerības ” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” izsludinātajā projektu konkursā, biedrība „Spēkavots”realizēja projektu „Digitāli daudzfunkcionālās telpas izveide” par 4995 Ls . Ar šī projekta palīdzību tika izveidota jauna brīvā laika pavadīšanas iespēja ar pakalpojuma veidu – informācijas prezentēšana digitālā veidā. Biedrība vēlas dot iespēju iedzīvotājiem pašiem praktiski līdzdarboties un digitalizēt vēstures notikumus. Telpu var izmantot arī lekcijām, izstādēm,  semināriem un nodarbībām. Biedrība ”Spēkavots” saka sirsnīgu paldies A.M.Bruģis komandai un personiski Andim Memļukam par raito un kvalitatīvo darbu. Paldies visiem, kuri neatteica palīdzību iekārtojot šīs telpas. Vislielākais paldies visiem viesiem, kuri ieradās uz šo notikumu.

Paldies par skaistajiem ziediem un labajiem vārdiem.

Biedrības”Spēkavots” vārdā

Birute Mežale