Turpinām ieskandināt jauno Zirga gadu!

Turpinām ieskandināt jauno Zirga gadu!

Piektdien ,31. janvārī Palsmanes bērnudārza bērni jautrā karnevālā sagaidīja Zilā zirga gada draudziņus. Pateicoties bērnu vecākiem , audzinātājām un auklītēm, bija sarūpētas dažādas dzīvnieku maskas. Katra grupiņa rādīja sagatavotos priekšnesumus.

Grupiņas ” Eži” bērniņi ar dziesmiņu un mūziku parādīja, ka arī dzīvnieciņi prot dejot un jautri kustēties.

“Saulītes” bērni jautrā dejā rādija kā zaļā pļavā lēkā jēri, teliņš, līdz atskrien suns un visus padzen. Visi klātesošie uzzināja arī kādos vārdos vēl var dēvēt zirgu, pēc krāsas .Piemēram melns zirgs ir melnītis.

Ar ” Mārītes” grupas bērniem bija ieradies Saimnieks ,kuram pazuduši mājlopi. Jautrā rotaļā visi atradās, arī gada dzīvnieks – zirgs.

„Saulēniņu” grupas bērni bija sagatavojuši mājās ar savām ģimenēm interesantus stāstus par dažādiem dzīvniekiem, kas draudzējas ar zirgu . Dzirdējām pasaku kā lācis izglābis zirgu. Jautrās rotaļās un dejās ātri pagāja laiks , vēl tikai kopīga fotografēšanās un lai veiksmīgs Zilā zirga gads mums visiem!

Pirmsskolas skolotāja Andra Ozoliņa