Labestības dienas sākumskolā

Labestības dienas sākumskolā

Palsmanes pamatskolas sākumskolas bērni ar savām skolotājām atsaucās Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas aicinājumam marta sākumā organizēt Labestības stundu dienu ar moto „Ar labestību iedegsim mūsu domas un sirdis”.

1.klases bērni devās ciemos pie savas bijušās bērnudārza audzinātājas Dinas un viņas tagadējiem audzēkņiem. Pirmklasnieki sniedza nelielu koncertu – Ernests un Aleksandrs norunāja dzejoļus, bet visa klase nodziedāja dziesmiņu par rausi. Labākie lasītāji nolasīja divas pasakas par pelēm, kaķi un lauvu. Lai visi kopīgi izkustētos, mazos draugus skolas bērni iesaistīja rotaļā. 1.klases bērni ar audzinātāju Santu saviem draugiem aiznesa arī dāvaniņas – pašu zīmētu krāsojamo grāmatiņu, ko palīdzēja izveidot skolotāja Inita, konfektes, kā arī pašu gatavotu Labo vārdu grāmatiņu un arī puķes Dinas audzinātājai. Vēlāk 1.klases bērni izstaigāja visu brīnišķīgi izremontēto bērnudārzu un priecājās par skaistajām telpām. Jauka un izdevusies bija šī stunda.

Kas ir labestība? To 2.klases skolēni izzināja savā Labestības stundā. Tā, viņuprāt, ir mīlestība, draudzība, izpalīdzība. Viņi uzskata, ka jāžēlo slimie, jāpiedod, jāatvainojas, jāklausa vecāki, jāsamīļo un jāizturas labi vienam pret otru. Tā katrs otrklasnieks teica vārdiņus, kas viņam saistās ar labestību. Skolēni kopā ar savu audzinātāju Aidu veidoja Labestības ābeli. Tā uzauga ar bagātīgu labo vārdu – ābolu ražu. Stundas nobeigumā visa klase gāja rotaļā. Tālāk skolēni veidos „Radošo darbu grāmatiņu”.

Šogad 3.klasei Labestības diena notika kopā ar Variņu pamatskolas 3.klasi. Bērni kopīgi veidoja skolēnu zīmējumu grāmatu Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcai. Katrs bērns atnesa savu zīmējumu. Tā kopīgi tapa šī grāmata. Bērni ar saviem zīmējumiem vēlējās iepriecināt slimnīcas pacientus. Skolēni satiekoties apmainījās ar apsveikumiem. Palsmaniešiem šos apsveikumus palīdzēja gatavot skolotāja Inita. Viņa arī novadīja interesantu rokdarbu stundu abu skolu 3.klašu skolēniem. Dienas turpinājumā skolēni ar audzinātājām Dainu un Ilzi apmeklēja Palsmanes ievērojamākās vietas. Palsmanieši ciemiņus iepazīstināja ar jauno dabas taku un Mīlestības parku. Šī diena abu skolu 3.klašu skolēniem ilgi paliks atmiņā un draudzība turpināsies.

4.klases skolēni gatavoja pārsteigumu pensionētajai skolotājai Maldai Radomiškai. Kopā ar savu audzinātāju Aidu, 4.klases bērni centās iepriecināt skolotāju. Pateicoties vecāku atbalstam tapa brīnišķīga cepumu torte. Bērni strādāja ļoti nopietni un čakli. Tā bija viņu pirmā pieredze, gatavot torti un pēc tam to dāvināt. Tas viņiem arī izdevās.

– Palsmanes pamatskolas sākumskolas skolotājas.