Sirds siltuma diena!

Sirds siltuma diena!

29.martā plkst.11 Palsmanes kultūras nama “Spēkavots” telpā būs atvērta SIRDS SILTUMA DARBNĪCA. Aicinātas visas rokdarbnieces uz darbiņu  sagatavošanu un nodošanu dzemdību nodaļām.Ir iespējams darbus nodot arī ātrāk bibliotēkā pie Vingras.

plkst.14.00 Palsmanes kultūras namā visus interesentus iepiecinās    Sandra Siliņa un Andris Roga  ar  koncertu “Mēs tikāmies martā”.