Darbojies! Iepazīti! Radi! Fantazē!

Darbojies! Iepazīti! Radi! Fantazē!

Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas

1.-4.klašu kustības „Draudzīgā skola”

pasākumu nedēļas „Darbojies! Iepazīti! Radi! Fantazē!”

aktivitātes

2014. gada 14. – 17. aprīlis

1.diena – Talkas diena.

Mūsu padarītie darbi:

Ø      Sakopām savas skolas apkārtni – salasījām nokritušos zarus un papīrus.

Ø      Palīdzējām izkopt dārzu – augļu kokus, krūmus, puķu dobes u.c. mūsu skolas pensionētajai skolotājai Maldai Radomiškai.

Ø      Satīrījām Palsmanes pagasta Bērnu laukuma un estrādes teritoriju.

2.diena – Pārgājienu diena.

Palsmanes pagastā ir daudz dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu – Palsmanes evaņģēliski-luteriskā baznīca, Palsmanes pareizticīgo baznīca, Palsmanes muižas ēka, ar tai piederošo Palsmanes parku, Palsmanes pagastmāja, Dabas taka, Dzirnavu ezers, Mīlestības skvēriņš, bijušā Palsmanes mācītāja, „Palsmariešu dziesmu krājuma” izdevēja un lasītprasmes veicinātāja Palsmanes pagastā Fridriha Daniela Vāras kapa vieta.

Visas sākumskolas klases devās apskatīt šīs Palsmanei nozīmīgās vietas.

3.diena – Radošo aktivitāšu diena.

Šajā dienā visas klases nodarbojās ar kulināriju, kurā aktīva līdzdalība bija arī bērnu vecākiem. Viena klase cepa gardās un saldās ābolmaizītes (sk.Santa), otra klase gatavoja Lieldienu knapmaizītes (sk.Daina), pārējās klases krāsoja Lieldienu olas (sk.Aida). Ar saviem pagatavotajiem gardumiem skolēni iepriecināja skolotājus un tehniskos darbiniekus.

4.diena – Brīvās izvēles diena – rotaļu un spēļu diena.

Katra klase bija sagatavojusi vienu spēli un rotaļu, ko iemācīja citām klasēm. Aizrautīgās spēlēs un rotaļās pagāja visa pēcpusdiena.

Visa pasākuma noslēgumā skolēni pagalmā izveidoja sirsnīgu kopbildi.

Atziņas par pasākumu:

Ø      Kopīgi darot, varam padarīt daudz. Par padarīto prieks gan pašiem darītājiem, gan apkārtējiem.

Ø      Daudz jau zinājām par savu Palsmani, bet izpētīt kultūrvēsturiskās vietas visi devāmies ar lielu interesi.

Ø      Bērniem ļoti patīk darboties un redzēt (nobaudīt) sava darba rezultātus. Ar kādu aizrautību viņi to darīja!

Ø      Cik brīnišķīgas aktivitātes, ko piedāvāja kustība „Draudzīgā skola”!

– Palsmanes pamatskolas sākumskolas skolotājas.