ĀFRIKAS CŪKU MĒRIS – KAS JĀZINA

Saskaņā ar LR Valsts galvenā Pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu Nr.131 no 18.07.2014., ir apstiprināta Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorija, kurā ietilpst Valkas novada Ērģemes, Kārķu un Valkas pagasti, Valkas pilsēta, Naukšēnu novada Naukšēnu pagasts un Strenču novada Jērcēnu pagasts.

Par jebkuru cūkas saslimšanas, nobeigšanās gadījumu iedzīvotāji ir aicināti ziņot pa telefoniem 29406401 vai 26492365, kā arī 20210555 vai 112

Mājas cūku turētājiem
Dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē! Cūku saslimšanas gadījumā tas atvieglos slimības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu! PVD inspektori pārbaužu laikā Jūsu saimniecībā pārliecināsies par mājas cūku veselību un ņems paraugus laboratoriskajām analīzēm.

Par kompensācijām zaudējumu gadījumā, sazinieties ar Lauku atbalsta dienestu (LAD)!Lai nepakļautu riskam cūku novietni, ievērojiet biodrošības pasākumus:

Cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot par to veterinārārstu! Iegūto gaļu aizliegts izvest ārpus saimniecības!

Turiet cūkas iekštelpās! Nepieļaujiet to kontaktu ar meža cūkām! Karantīnas teritorijā aizliegts veikt dzīvu cūku pārvietošanu!

Neizmantojiet medību drēbes, apavus un aprīkojumu, dodoties kopt un barot cūkas!

Regulāri mazgājiet rokas!

Neizbarojiet cūkām nomedīto mežacūku gaļas atliekas, nokauto mājas cūku kaušanas blakusproduktus un virtuves atkritumus! Lai nepakļautu riskam cūku novietni, neielaidiet tur nepiederošās personas!

Nepieļaujiet mīļdzīvnieku – suņu, kaķu – iekļūšanu kūtī! Pie ieejas novietnē izvietojiet dezinfekcijas paklājus, regulāri veiciet deratizāciju!

Neizmetiet mežā nobeigušos mājdzīvniekus!

Pakaišiem lietojiet materiālu, kas nevar nonākt vai nav bijis saskarē ar meža cūkām!

Sekojiet līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informējiet veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!
Iedzīvotājiem
Sargājiet novadu, pagastu un cūku turētāju saimniecību no slimībām: Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, nevediet dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus: gaļu un gaļas produktus, pienu un piena produktus! Tie tiks konfiscēti un nodoti iznīcināšanai!

Neizvediet cūkgaļu un tās izstrādājumus no karantīnas teritorijas! Karantīnas teritorijā neievediet nezināmas izcelsmes gaļu, ja vien nav iespējams pierādīt tās izcelsmi (gaļai jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar pievienotu pirkuma čeku)!

Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī! Nepārvietojiet bez PVD atļaujas karantīnas teritorijā citus lauksaimniecības dzīvniekus!

Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā arī apmeklējot tūrisma vietas, nemetiet sviestmaižu vai citu pārtikas produktu atkritumus mežā vai ceļmalā!

Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu notīriet un nomainiet apģērbu un apavus! Ja uz un no meža esat devies ar velosipēdu vai auto, atgriežoties mājās ar ūdeni noskalojiet pārvietošanās līdzekļu riteņus!

Iegādājieties gaļu un gaļas produktus legālās tirdzniecības vietās!
Medniekiem
Par nomedīto meža cūku informējiet PVD un Valsts meža dienestu (VMD).

Medību laikā neizmantojiet medību suņus, lai neveicinātu meža cūku pārvietošanos!

Par atrastu nobeigušos meža cūku nekavējoties sazinieties ar PVD, lai noņemtu paraugu laboratoriskajai izmeklēšanai!

Neveiciet medījumu pirmapstrādi un uzglabāšanu lauksaimniecības dzīvnieku novietnē!

Neatstājiet mežā medījumu blakusproduktus – dzīvnieku iekšējos orgānus un ādas!

Neizbarojiet medījumu blakusproduktus un atliekas mājdzīvniekiem!

Mazgājiet un dezinficējiet medību aprīkojumu, apavus, apģērbu un auto transportu!

Lietojiet pārtikā tikai termiski pietiekami apstrādātu meža cūkas gaļu!

Neizvediet no karantīnas teritorijas nomedīto meža cūku gaļu un gaļas produktus!
Slimība nav bīstama cilvēkiem un citu sugu dzīvniekiem! Pastāstiet šo informāciju kaimiņiem, kolēģiem, draugiem un ciemiņiem! Būsim atbildīgi kopā un katrs to ievērosim!
www.pvd.gov.lv, PVD Ziemeļvidzemes pārvalde Raiņa ielā 21, Valmierā, LV-4201, tālr. 64207313, 64207930, e-pasts: Ziemeļvidzeme@pvd.gov.lv, PVD ĀCM „karstais telefons” – 20260400 katru dienu no plkst. 8:00 līdz 21:00

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: