Palsmanes pamatskolas sākumskola priecājas par rudeni

Par tradīciju sākumskolas klasēs kļuvušas rudens un pavasara ekskursijas. Šoruden mēs apskatījām Līgatnes dabas parku, Kara muzeju Rīgā un peldējāmies Akvalandijā.

Līgatnes dabas parks mūs priecēja ar dažādiem zvēriņiem. Ar mums kopā bija pūces, vāveres, lūši, caunas, mežacūkas, stirnas, lāči un pat viņu mamma – Velga Vītola.

Tikšanās ar lāču mammu turpinājās Palsmanes pamatskolā. Bērni, kopā ar savām skolotājām, gaidot šo tikšanās reizi, lasīja dzīvniekiem zīles, sarūpēja medu, zīmēja zīmējumus, iekārtoja savu mīļāko rotaļlietu – lāču izstādi, kā arī iepazinās ar viņas izdotajām grāmatām. Bērnus priecēja Velgas saistošais stāstījums par saviem mīluļiem – dzīvnieciņiem viņas uzņemtajos fotoattēlos.

Bērnu rudens labie darbi turpinājās vācot ābolus skolas ābeļdārzā, grābjot lapas skolas apkārtnē.

Skolēni priecājās mazpulcēnu sagatavotajā Miķeļdienas pēcpusdienā minot mīklas, ejot rotaļās un veicot dažādus uzdevumus.

Skolas bērni, kopā ar vecākiem gatavojās Rudens tirdziņam. Visa skolas saime varēja priecāties, iegādāties un izgaršot dažādus pašgatavotus našķus un kārumus. Paldies vecākiem par atsaucību un ieguldīto darbu.

Sākumskolas skolotājas:

Daiga Meinerte, Santa Indrēvica, Aida Vilka, Daina Muižniece, Inita Biķe.