Latvju bērni ķekatās!

Latvju bērni ķekatās!

14. novembrī Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē diena iesākās ļoti interesanti. Pavadījām Mārtiņdienas nedēļu un ieskandinājām Latvijas dzimšanas dienu. Svētki tika svinēti nedēļas garumā, gatavojot maskas, priekšnesumus un izstādi par Mārtiņdienas simboliem. Vislielāko pārsteigumu bērniem sarūpēja Marijas un Linarda ģimene, kuri atveda īpašo viešņu -Zosi no savas lauku sētas. Mārtiņbērni tērpušies maskās ieradās no visiem mūsu zemes novadiem. Viesus sagaidīja saimniece ar balti klātu galdiņu, pati baltā aubītē. Katrai grupai tika viens Latvijas novads, par kuru tad bija jāsagatavo neliels priekšnesumu ar Mārtiņdienas dziesmām, rotaļām, dejām, ticējumiem un paražām. ”Bitītes” grupa ciemojās Kurzemē un samācījās no suitu sievām dziesmas un apdziedāja visu grupu bērnus un deva savu spēku un svētību tālākajam darbam. ”Ežu” grupa ciemojās Latgalē un atveda skanīgu dziesmiņu latgaliešu dialektā. ”Saulītes „ grupas bērni iepazina Zemgali, bet „Mārītes” izdejoja Vidzemes novada dejiņas. Interesanti bija vērot un pašiem izzināt mūsu novadu kopīgās un atšķirīgās tradīcijas. Svētku noslēgumā visi novadi apvienojās, izlikdami novadu puzli Latvijas formā. Visiem čaklajiem ķekatniekiem saimniece bija sagatavojusi cienastu.

Tālāk svētki turpinājās iestādes laukumā. Par godu Latvijas dzimšanas dienai, tika uzvilkts Latvijas karogs. Skanīgi un skaisti izskanēja ‘’’Mārīšu’’ grupas dziedātā dziesma ‘’Stūru stūriem tēvu zeme’, kopīgi aizdedzinājām sarkanbaltas svecītes pie mūsu abu karogiem. Pasākuma noslēgumā audzēkņi saņēma kalendārus, kuros ir iespēja atzīmēt katram savus īpašos un nozīmīgos datumus un tas ir lietojams ilgtermiņā. Lai atceramies savus mīļos, lai protam svinēt svētkus un lepoties ar savu zemi , savu pagastu un novadu!

Vizbulīte Kauliņa

Palsmanes pagasta pirmsskolas skolotāja