Palsmanes pamatskola aicina uz Ziemassvētku pasākumu

Palsmanes pamatskola aicina uz Ziemassvētku pasākumu

Palsmanes pamatskolā decembra mēnesis paiet lielā rosībā. Tuvojas semestra nobeigums, un katram skolēnam gribas saņemt labus vērtējumus par sasniegumiem mācību darbā.  Par Ziemassvētku tuvumu skolā mums vēsta Adventes vainagos iedegtās sveces, tāpēc daudz darba iegūldīts, lai noformētu klases. Darbs nenorimsts arī pavisam vēlās pievakarēs, jo bērniem vēl jāpaspēj deju kolektīvu, koru, ansambļu un teātra pulciņa mēģinājumos apgūt Ziemassvētku koncerta programmu. 9.klases skolēni kopā ar audzinātāju gatavo svētku egles rotājumus. Un kur tad vēl Ziemassvētku dāvanas? Arī to gatavošanai ir jāieplāno laiks. Par dāsnu dāvanu visiem Palsmanes pamatskolas skolēniem – Ziemassvētku saldumu paciņām – lielu paldies sakām Smiltenes novada domei! Par ļoti vajadzīgu dāvanu – 100 atstarojošajām vestēm bērniem sakām paldies Samariešu kustībai.

Atnāciet 18.decembra vakarā plkst. 18:00 uz pagasta kultūras namu un varēsiet Ziemassvētku brīnumu sagaidīt kopā ar Palsmanes pamatskolas skolēniem, skolotājiem, bērnu vecākiem, vecvecākiem  vai vienkārši jaukiem cilvēkiem!

Gaišus un svētīgus jums visiem Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno, 2015.gadu!

Palsmanes pamatskolas administrācija