Palsmanes pamatskolas skolēnu labie darbiņi novembrī

Palsmanes pamatskolas skolēnu labie darbiņi novembrī

Lāčplēša diena

Palsmanes pamatskolā novembra mēnesis pagājis valstij svarīgu  notikumu zīmē. Gatavojoties Lāčplēša dienai, skolēni no mājturības pulciņa, bija sagatavojuši skaistas laternas, ko 11.novembrī, pieminot 1919.gadā brīvības cīņās kritušos, izvietoja skolas ābeļdārzā. Tāpat skolēni arī  aizdedza svecītes pie pieminekļa brīvības cīņās kritušajiem Palsmanes centrā.

Latvijas valsts dzimšanas diena

Latvijas dzimšanas dienu sagaidot, 5.-9. klašu skolēni kopā ar saviem audzinātājiem, izrotāja klašu telpas. Šis uzdevums bija daļa no Latvijas 86. gadskārtai  veltītā konkursa „Mana Latvija”.

Gatavojoties konkursam, un atzīmējot Baltijas ceļa 25 gadadienu, kas apritēja 2014.gada 23.augustā, skolēniem bija uzdevums savākt laikabiedru, Baltijas ceļa dalībnieku atmiņas par šo laiku. Paldies visiem tiem palsmaniešiem, kas palīdzēja bērniem izpildīt šo uzdevumu, par atsaucību. Mājas darbs bija arī atbilžu meklēšana uz dažādiem jautājumiem par Latviju.

Pats konkurss starp 5.-9.klašu skolēniem klātienē norisinājās 14.novembrī. Šoreiz mēģinājām konkursu daļēji veidot līdzīgi kā spēli “Es mīlu Tevi Latvija.” Konkurss noritēja pozitīvā gaisotnē, netrūka ne laba daļa smieklu, ne humora; muzikāli konkursu kuplināja mūzikas skolotāja Dace. Lai gan ieguvēji pēc konkursa bija pilnīgi visi, tomēr, kā jau katrā konkursā,  arī šajā – bija arī uzvarētāji. 1.vietu ieguva 9.klases komanda „LKT”, 2. vietu izcīnīja 6.klase jeb „6-to Ļembastu biedrība”, bet 3.vietā bija 7.klase „Latvieši”. Godam turējās arī komandas -8.klases „Smaidīgie” un 5.klases „Latviskie latvieši”.

5.klašu iesvētības

26.novembrī notika Palsmanes skolēnu līdzpārvaldes organizētais pasākums – 5.klašu iesvētības. 5.klases skolēniem un viņu audzinātājai Inai Zālītei bija jāiejūtas tūristu lomā. Skolēnu līdzpārvaldes vadītājs Kārlis Puriņš un vietniece Dita Lapiņa uzņēmās gidu lomu un pavadīja tūristus viņu ceļojumā pa valstīm. 5.-tie pabija Spānijā, Krievijā un pat tālajās Havaju salās,kur viņus sagaidīja visdažādākie piedzīvojumi, un visbeidzot atgriezās mājās – Latvijā.

Skolēnu līdzpārvaldes koordinatore Inguna Kudlāne