Atskatoties uz 2014.gadu

Apstājies, ieklausies, dzirdi,

Skan Ziemassvētku balss…

Ikdienas steiga pamazām noklust, soļi top rāmāki, balsis rimtākas. Viss apkārt gatavojas Lielajam Ziemassvētku brīnumam. Un pat vislielākie nebēdņi kļūst rātnāki, stāvot svinīgi sapostās eglītes priekšā.

Šis ir laiks, kad varam būt kopā ar saviem mīļajiem, kad varam sakārtot savas domas un jūtas, kad varam saprast un palīdzēt. Šis ir laiks, kad ne tikai varam, bet mums ir jāapstājas, lai izvērtētu iepriekšējā gadā paveikto un paraudzītos nākotnē.

Arī Palsmanes pamatskola veic vēl pēdējos ierakstus 2014. gadā padarīto darbu sarakstā. Un jāatzīst, ka šie ieraksti rada prieku un gandarījumu. Priecē ar Smiltenes novada domes un pagasta atbalstu veiktie  šīs vasaras apjomīgie darbi, kuru rezultātā  skolas pagalms, kāpnes ieguva jaunu segumu, zēnu mājturības un tehnoloģiju kabinets pārtapa par katra darbmācības skolotāja sapni. Par kvalitatīvi veiktajiem darbiem skolas saime saka paldies SIA “Evento “un SIA “Bruģis” darbiniekiem. Īpašu  paldies gribas teikt gan  bijušajam Smiltenes domes priekšsēdētājam A. Mežulim, gan esošajam priekšsēdētājam G. Kukainim, kā ar finanšu nodaļas vadītājai L. Trapānei par rasto iespēju veikt skolas siltumtīkla remontu. Arī  paši šovasar saviem spēkiem esam veikuši kosmētisko remontu sākumskolas klasēs.

Daudz esam domājuši   arī par  mācību materiālo bāzi. Tā papildināta, lai mācību stundas varētu veidot interesantākas, radošākas. Latviešu valodas un ģeogrāfijas kabineti aprīkoti ar videoprojektoriem, mūzikas stundām iegādāti metalafonu un zvanu komplekti. Skolas bibliotēkā skolēnus gaidīs jaunas un interesantas daiļliteratūras grāmatas, bet meiteņu guļamtelpa varēs lepoties ar 6 jaunām gultām.

2014. gada saraksts ar to arī tiks noslēgts, taču arī 2015. gads  solās būt lieliem darbiem bagāts, jo 2016. gads ir skolas ēkas 110 jubilejas gads, bet 2017. gads – skolas akreditācijas gads.

Gads aiztek.

Mēs nespējam tam tālo ceļu liegt.

Bet katrs jaunais sveiks mūs silti,

Ja spēsim paši laimei roku sniegt.

Gaišus un mīļus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu !

Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle