Palsmanes pamatskolas 2014./15.m.g. 1.sem. labie darbi

Atskatoties uz pirmo darba cēlienu, gribas atzīmēt tos labos darbus un darbiņus, kā arī tos bērnus, kas prot un vēlas darīt prieku sev un citiem.

Palsmanes pamatskolas bērni šogad, gluži tāpat, kā citus gadus, bija to sportistu vidū, kas aizstāvēja savas skolas godu Smiltenes novada krosa sacensībās. Rezultāti neizpalika – savā vecuma grupā 1.vieta  – Džeinai Ikkertei, 2.vieta – Samijai Ikkertei, 3.vieta – Sanijai Justīnei Ramanei, 3.vieta – Silvestram Būcim.

Savukārt, mūsu skolas jaunie futbolisti ieguva 3.vietu Smiltenes novada futbola mačos – Rodrigo Veigulis (kapteinis), Markuss Adata, Elvis Ivanovs, Krists Ivanovs, Andris Kuriliks, Niks Līdaciņš, Mārtiņš Rožkalns, Dāvids Purkalītis, Raimonds Zvaigzne.

Mācību olimpiādes gan tikai sākas, bet jau varam lepoties ar spožiem panākumiem – Kārlim Puriņam 1.vieta Smiltenes novada bioloģijas olimpiādē!

Arī ārpusklases aktivitātēs esam sevi pierādījuši ļoti daudzpusīgi.

Starptautiskā COMENIUS projekta „Dārgumu lāde” ietvaros, kurā piedalās Latvija (Palsmanes pamatskola), Francija, Rumānija, Lielbritānija, Spānija, Somija un Slovēnija, mūsu skolas bērni Justīne Sīkā un Toms Ābele ar skolotājām Tignu Podnieci un Ingunu Kudlāni devās uz Rumāniju. Savukārt, Amanda Būce un Kārlis Puriņš ar skolotājām Inu Zālīti un Daci Purvlīci – uz Franciju. Šī projekta ietvaros šajā mācību gadā bērniem vēl būs iespēja aizbraukt uz Somiju un Slovēniju, kā arī uzņemt draugus pie mums Palsmanē.

Palsmanes pamatskolas jaunsardzēm Ditai Lapiņai un Lailai Ozolai Latvijas dzimšanas dienā – 18.novembrī bija gods soļot Latvijas armijas parādē Rīgā – Daugavmalā!

Sākumskolas skolēni priecājās mazpulcēnu sagatavotajā Miķeļdienas pēcpusdienā minot mīklas, ejot rotaļās un veicot dažādus uzdevumus.

Visa skola aktīvi iesaistījās (un vēl joprojām to dara)  izlietoto bateriju vākšanā. Bērni, tāpat kā iepriekšējos gadus,  vāc arī makulatūru.

Sākumskolas bērni, kopā ar vecākiem cītīgi gatavojās Rudens tirdziņam, kurā visas skolas saime varēja priecāties, apbrīnot , iegādāties un izgaršot dažnedažādus pašgatavotus našķus un kārumus.

Tāpat kā pagājušajā mācību gadā, arī šajā sākumskolas visas četras klases aktīvi iesaistījās Vislatvijas Putras programmā, kuras ietvaros gan kopīgi ar bērniem vārījām bērniem iemīļotas un veselīgas putras, gan mācījāmies atšķirt dažādu labību vārpas, gan runājām par putru „labajiem darbiem” mūsu veselības labā, gan veicām dažādus interesantus uzdevumus, kā arī rakstījām dzejoļus un gatavojām Vislatvijas izstādi „Putrai dzimšanas diena” par godu graudaugu produktu „Herkuless”60 gadu dzimšanas dienai.

Sākumskolas klases ļoti labprāt atsaucās labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv aicinājumam piedalīties labo darbu nedēļā (13.-19.oktobris). Bērni, kopā ar savām audzinātājām, kā arī iesaistot vecākus, lasīja dzīvniekiem zīles. Tās, kopā ar sarūpēto medu, atdeva Līgatnes dabas parka zvērkopei Velgai Vītolai, kad viņa, pēc sākumskolas skolotāju aicinājuma,  viesojās Palsmanes pamatskolā. Bērni, gaidot Velgas atbraukšanu, sarūpēja arī zīmējumus, iekārtoja savu mīļāko rotaļlietu – lāču izstādi, kā arī iepazinās ar V.Vītolas izdotajām grāmatām.

Šajā nedēļā skolas Dienas centrs aicināja bērnus ziedot kādu spēli no savām mājām. Bērni arī atsaucās.

Palsmanes pamatskolas bērnu labie darbi turpinājās vācot ābolus skolas ābeļdārzā, novācot dārzeņus skolas tīrumā, kā arī grābjot lapas skolas apkārtnē.

Palsmanes mazpulcēni Aivita Meinerte, Ernests Grišjānis un Aleksandrs Stepanovs piedalījās Vidzemes projektu forumā Liepupē ar saviem izstrādātajiem projektiem un ieguva 1.pakāpes sertifikātus.

Palsmanes 233.mazpulks ieguva Atzinības rakstu par Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa „Mans mazais pārgājiens” aprakstu.

Vairāki 1.-3.klašu bērniElīza Cera, Luīze Liepiņa, Rūdolfs Indrēvics, Danija Tīna Grase, Aivita Meinerte, Ernests Grišjānis, Aleksandrs Stepanovs,  Deina Rēzija Mize, Eduards Straube, Madars Siliņš, Kristaps Siliņš, Līga Patrīcija Barena, Ralfs Stačs piedalījās biedrības Labie Darbi rīkotajā stāstu konkursā „Mans labais darbiņš”.

4.klase piedalījās starptautisko autobusu pasažieru pārvadājumu kompānijas ECOLINES rīkotajā konkursā „Mūsu sapņu ekskursija” un saņēma Pateicību par radošu un iedvesmojošu darbu.

Palsmanes pamatskolas teātra pulciņš organizēja un vadīja Smiltenes mākslinieku apvienības pasākumu „Latvijai – manai Tēvzemei!” Smiltenē, kurā aktīvi iesaistījās Kārlis Puriņš (vakara vadītājs + ģitāra), Justīne Sīkā (flauta), Santa Jemeļjānova, Līga Kainaize, Madara Vikmane, Monta Jurģe, Diāna Ivanova, Patrīcija Vētra, Valdis Vilks un Toms Jurovs.

1.semestra noslēgumu kopīgi nosvinējām skolas Eglītes vakarā, kurā iesaistījās gan Teātra pulciņš, gan 1.klašu, 2.-3.klašu un 4.-9.klašu kori, gan 1.-2.klašu, 3.-4.klašu dejotāji, kā arī deju kolektīvs „Mazais brālis”, gan arī ar savu instrumentu spēli mūs priecēja vairāki bērni – Džeina un Samija Ikkertes (klavieres), Justīne Sīkā (flauta), Kārlis Puriņš (ģitāra) un Gustavs Indrēvics (saksofons).

Varam lepoties ar tiem bērniem, kuriem beidzot 1.semestri uz liecības ir labi un teicami vērtējumi: 2.klasē – Džeina Ikkerte, Ernests Grišjānis, Rinalds Akmentiņš, Roberts Ozols, Aleksandrs Stepanovs, Aivita Meinerte, 3.klasē – Eduards Straube, Deina Rēzija Mize, Ralfs Stačs, 4.klasē – Samija Ikkerte, Kristers Lapiņš, Sanija Justīne Ramane, 6.klasē – Madara Vikmane, Edgars Podnieks, Monta Jurģe, 7.klasē – Justīne Sīkā, 9.klasē – Kārlis Puriņš un Amanda Būce.

Dir.v.izgl.jomā  Santa Indrēvica