Paldies!

Paldies!

Aizgājušā gada nogalē ,Biedrība ”Spēkavots” sadarbībā ar Palsmanes pagasta pārvaldi un sociālo darbinieci aicināja iedzīvotājus piedalīties labdarībā Palsmanes pagasta vientuļajiem un maznodrošinātajiem pensionāriem. Vēlamies teikt paldies šīs akcijas atbalstītājiem un dāvanu sarūpētājiem: Ārijai Bogdanovai, Valentīnai Skrastiņai, Edītei Baltiņai, Ilgai Bērtiņai, Rudītie Jurovai, Līgai Zvirbulei, Daigai Šķērītei, Marijanai Mastiņai, Kristīnei Mastiņai, Ausmai Ievai Zeibotei, EV.lut.draudzes pārstāvēm Inārai Līkumai un Sarmītei Jakovļevai. Palsmanes pamatskolas skolēniem un skolotājai Initai Biķei. Bagātajā dāvanu klāstā bija sarūpētas adītas zeķes, tamborētas šalles, gardumi no pagraba krājumiem,medus burciņas, ziemassvētku floristikas veidojumi un ziemassvētku apsveikumi. Dāvanas tika safasētas un noformētas un ar sociciālās darbinieces palīdzību nogādātas katram individuāli. Priecē līdzcilvēku attieksme, labā griba palīdzēt un iepriecināt citus. Galvenais esam devuši cerību, ka cilvēks šajā pasaulē nejūtas viens.

Birute Mežale

Biedrība „Spēkavots”