Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laiki un vietas 2015.gadā

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laiki un vietas 2015.gadā
Valkas, Strenču, Smiltenes, Beverīnas un Burtnieku novados
Pagasts(vieta) Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Branti Vidzeme 16,03 10.00 10,04 10.00 11,06 10.00 pie darbnīcām
Palsmane Palsmane 18,03 10.00 13,04 10.00 12,06 10.00 pie darbnīcām
Variņi Variņi 18,03 13.00 13,04 12.30 12,06 13.00 pie darbnīcām
Trikāta Trikāta 19,03 10.00 15,04 10.00 15,06 13.30 pie darbnīcām
Vāle 19,03 11.30 15,04 11.30 15,06 14.30 pie darbnīcām
Blome Blome 20,03 10.00 7,05 10.00 4,06 10.00 pie darbnīcām
Vijciems Vijciems 23,03 10.00 8,05 9.30 5,06 9.30 pie darbnīcām
Plāņi Plāņi 25,03 10.00 8,05 11.00 5,06 13.00 pie darbnīcām
Jaunklidzis 25,03 13.00 8,05 13.00 5,06 14.30 z/s Jaunstrūkas
Bilska Bilska 26,03 10.00 13,05 10.00 8,06 10.00 pie darbnīcām
Loberģi 26,03 11.30 13,05 11.30 8,06 11.30 pie darbnīcām
Mēri 26,03 13.00 13,05 13.00 8,06 13.00 pie tautas nama
Zeltiņi 26,03 14.30 13,05 14.00 8,06 14.30 Birztalas
Smiltenes Kalnamuiža 8,04 10.00 18,05 10.00 10,06 10.00 pie tehnikuma
Brutuļi 8,04 11.30 18,05 11.00 10,06 11.30 pie darbnīcām
Launkalne Launkalne 8,04 13.30 18,05 13.00 10,06 14.00 pie pagasta pārv
Mežmuiža 8,04 14.30 10,06 14.30 pie autopieturas
Ēvele Ēvele 9,04 10.00 20,05 10.00 15,06 10.00 pie darbnīcām
Jērcēni Jērcēni 9,04 12.30 20,05 11.30 15,06 12.30 pie darbnīcām
Ķeiži 9,04 14.00 15,06 11.30 pēc pieteikuma
Ērģeme Ērģeme 16,04 10.00 21,05 10.00 17,06 10.00 pie katlumājas
Turna 16,04 12.00 21,05 11.00 17,06 11.00 pie darbnīcām
Omuļi 16,04 14.30 21,05 12.30 17,06 13.00 pēc pieteikuma
Grundzāle Grundzāle 20,04 10.00 22,05 10.00 18,06 10.00 pie pagasta pārv
Aumeisteri 20,04 13.00 22,05 11.30 18,06 13.00 stāvlaukumā
Zvārtava Stepi 22,04 10.00 22,05 13.30 18,06 14.30 pie pagasta pārv
Mierkalns 22,04 12.30 22,05 12.30 18,06 14.00 pie darbnīcām
Kārķi Kārķi 23,04 10.00 27,05 10.00 26,06 9.30 pie tautas nama
Vēveri 23,04 13.00 27,05 11.00 26,06 11.30 pie fermas
Valkas Lugaži 24,04 9.30 27,05 13.00 26,06 13.30 pie darbnīcām
Sēļi 24,04 13.00 26,06 14.30 z/s Kalnieši
Smiltene SIA 8CBR 10,04 13.00 teritorija
AS LAU Smiltenes ceļu raj. 28,05 10.00 teritorija
Smiltenes NKUP 14,05 11.30 pie darbnīcām
AS Sadales Tīkli 14,05 10.00 teritorija
SIA Lauku  Apg. un melor. 14,05 10.30 teritorija
Smiltenes MRS 14,05 13.00 teritorija (Silva)
Valka Valkas novada dome 15,05 9.30 pie darbnīcām
AS Sadales Tīkli 15,05 11.00 teritorija
SIA Valkas Meži 15,05 11.30 teritorija
SIA Indrāni-V 15,05 13.00 teritorija
Strenči Strenču novada dome 11,05 10.00 pie katlumājas
Strenču MRS 11,05 11.30 pie darbnīcām
Seda AS Seda, Sedas pilsēta 11,05 13.00 pie darbnīcām
Maksu par tehnisko apskati pieņems apskates vietā.
Apskates laikā jāuzrāda traktortehnikas reģistrācijas apliecība, traktortehnikas vadītāja
apliecība(nomaksātiem sodiem par A.P. Ceļu satiksmē) un jābūt spēkā esoša transport-
līdzekļa civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise.
Uzziņām tālrunis 29154976 vai 64724255, vai www.vtua.gov.lv
Skates grafika laikā apmeklētāju pieņemšana Otrdienās no 8.30 -17.00

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: